Kategoria: Strony

  • Działalność artystyczna i sportowa

                Mieszkańcy naszego Domu biorą udział w Przeglądach działalności artystycznej m.in. w Dniach Teatru w Makowie Mazowieckim i Dniach Muzyki w Wyszkowie organizowanych przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki; w Przeglądzie Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych w Ostrowi Mazowieckiej oraz w Przeglądzie...

  • Szkoła Specjalna

                Na terenie Domu działa Filia Szkoły Specjalnej działającej przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wyszkowie. Do Szkoły przyjmowane są dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym, w wieku od 7 do 21 roku życia, a także dzieci i młodzież...

  • Terapia zajęciowa

      Mieszkańcy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w różnorodnych pracowniach: pracowni plastycznej, logopedycznej, gastronomicznej, kinezyterapii, sali doświadczania świata, sali gimnastycznej i siłowni oraz w zajęciach hipoterapii. Terapia zajęciowa jest działaniem wielokierunkowym opartym na wykorzystaniu potencjału...