ODWIEDZINY GENERAŁA

W niedzielę 10 marca odwiedził nasz Dom Generał Księży Zmartwychwstańców o. Poll wraz z o. Jackiem z Rzymu. Księża spotkali się z Mieszkańcami trzech Rodzinek. Było nam bardzo miło.