CHRYSTUS PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ. ALLELUJA!

„Nie ma Go tu, zmartwychwstał”

Życzymy Radosnych i pełnych Miłości i Pokoju Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech Ten, który pokonał śmieć – opromienia nasze życie swoim światłem i daje NADZIEJĘ!

Previous Article
Next Article

Dodaj komentarz