PRZEGLĄD FORM ARTYSTYCZNYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

21 września na scenie wyszkowskiego ośrodka kultury HUTNIK odbył się III Przegląd Form Artystycznych Osób z Niepełnosprawnościami. Spotkanie to promuje talenty i inspiruje do rozwoju artystycznego osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz prezentuje dorobek placówek, w których te Osoby znajdują opiekę, pomoc i samorealizację. Uczestnicy przeglądu śpiewali, tańczyli, odgrywali scenki a nawet skecze kabaretowe.Wszyscy zostali docenieni i uhonorowani.

Previous Article
Next Article

Dodaj komentarz