Aktualności

  • FESTIWAL MISYJNY

    18 czerwca w Zielonce spotkaliśmy się na kolejnym Festiwalu Misyjnym. Po Mszy świętej, w czasie której modliliśmy się za Misjonarzy; na placu Jana Pawła II odbył się wielki Koncert. Wystąpiły...

  • BOŻE CIAŁO

    W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa uczestniczyliśmy w parafialnej Procesji. Trzeci Ołtarz był ustawiony na placu naszego domu. Św. Brat Albert, Patron Roku 2017 prosił, by być dobrym jak...

  • DAR KAPŁAŃSTWA

    Dar Chrystusowego Kapłaństwa to szczególny DAR. 8 czerwca 3 Neoprezbiterów diecezji warszawsko praskiej: ks. Samuel, ks. Cezary i ks. Mateusz – odprawiło w naszej kaplicy Mszę Prymicyjną. Wspólnie dziękowaliśmy za...