Recent Posts

  • ŚWIĘCENIA DIAKONATU

    W uroczystość Patronki Warszawy Matki Bożej Łaskawej, 14 alumnów WMSD w Warszawie otrzymało z rąk kard Kazimierza Nycza Święcenia Diakonatu. Jako Przyjaciele Seminarium wzięliśmy udział w tej podniosłej Uroczystości.

  • ŚW. JÓZEF

    1 maja Rodzinka VI obchodzi swoje Patronalne Święto czcząc św. Józefa robotnika. W tym dniu po uroczystej Mszy świętej zgromadziliśmy się  pod Figurą naszego Patrona, by prosić o potrzebne łaski...