Projekt z MCPS

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie ul. Klonowa 1, realizuje grant na realizację wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Niegowie w walce z epidemią COVID-19. Grant jest dofinansowany z Funduszy Europejskich na podstawie umowy nr U.POWR.2.8-100/20 z dnia 21 października 2020 r. w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”

Celem projektu jest wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Niegowie, w tym personelu, zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenia pensjonariuszy i personelu w zakresie przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19.

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 221400,67 zł

Dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa: 41295,90 zł

W ramach projektu wypłacono dodatki dla pracowników za 3 miesiące oraz zakupiono środki ochrony (maseczki, płyny dezynfekujące, dozowniki, fartuchy i kombinezony ochronne).