Szkoła specjalna

Na terenie Domu działa Filia Szkoły Specjalnej działającej przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wyszkowie. Do Szkoły przyjmowane są dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym, w wieku od 7 do 21 roku życia, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem głębokim w wieku od 4 do 25 roku życia. Nauką jest objętych 14 uczniów w szkole podstawowej oraz czworo realizujących obowiązek szkolny w gimnazjum (nauczanie indywidualne). Na zajęcia uczęszczają dzieci i młodzież zamieszkałe w DPS w Niegowie a także w uzasadnionych przypadkach osoby spoza Domu. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Wyszkowie. Organizacje szkoły określa statut, program wychowawczy i inne wewnętrzne dokumenty Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie.
Filia zatrudnia 9 nauczycieli.