Terapia zajęciowa

Mieszkańcy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w różnorodnych pracowniach: pracowni plastycznej, gastronomicznej, kinezyterapii, sali doświadczania świata, sali gimnastycznej i siłowni oraz w zajęciach hipoterapii i dogoterapii. Terapia zajęciowa jest działaniem wielokierunkowym opartym na wykorzystaniu potencjału rozwojowego naszych mieszkańców niezależnie od stopnia upośledzenia. Każdy wychowanek naszego Domu jest objęty taką formą terapii, która odpowiada jego indywidualnym uzdolnieniom i możliwościom.

W ramach zajęć uczestnicy terapii zależności od zainteresowań wykonują różnorodne prace plastyczne: malowanie, konstruowanie i kształtowanie figur z masy solnej; wykonywanie różnego rodzaju ozdób, pudełek, kompozycji z suszonych kwiatów; szycie zabawek i przytulanek pluszowych oraz haftowanie serwetek. Swoje prace mieszkańcy eksponują na terenie Domu, dekorują nimi swoje pokoje a także obdarowują bliskich i gości odwiedzających nasz Dom.