Fundacja Dzieło Samarytańskie Wpisując w rubryce “Cel szczegółowy 1.5%” DPS Niegów