KOLĘDNICA 2020

16 stycznia odbyła się w naszym Domu KOLĘDNICA 2020 czyli VI kolędowanie Osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie zostało zorganizowane przy współudziale Starosty powiatu wyszkowskiego. Wystąpiły zespoły : ŚDS Miedzna; OREW Wyszków; ŚDS „Soteria” Wyszków; DPS Brańszczyk; DPS „Fiszor” w Gaju; SOSW Wyszków; WTZ Wyszków; ZSS Brańszczyk; ŚDS „Drogowskaz” Wyszków; DPS Niegów. W imieniu Pana Starosty uroczystego otwarcia Kolędnicy dokonał p. vice Starosta Leszek Marszał. Wśród zaproszonych Gości byli Dyrektorzy i Kierownicy Placówek z nami współpracujących oraz Przyjaciele naszego Domu. W klimat kolędowego czasu wprowadził nas chór Młodzieży z Liceum im. N. Żmichowskiej z Warszawy, kierowanego przez ks. Macieja. Wszystkim Uczestnikom naszego wyjątkowego SPOTKANIA bardzo dziękujemy!

Previous Article
Next Article