MEDAL „PRO MASOVIA

W trakcie Uroczystości 90 lecia DPS w Niegowie nasz Dom otrzymał medal „Pro Masovia”. Medal został wręczony Przełożonej Generalnej Matce Anuncjacie Zdunek przez reprezentanta Urzędu Marszałkowskiego Pana Mirosława Augustyniaka. Pan Adam Struzik Marszałek województwa mazowieckiego: w liście gratulacyjnym napisał m.in. „Serdecznie gratuluję doniosłego jubileuszu DPS -u w Niegowie. Cieszę się, że mogę uhonorować tę wyjątkową placówkę Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” za całokształt bardzo cennej działalności oraz wybitne zasługi na rzecz naszego regionu. Jestem pełen uznania dla odpowiedzialnej i pełnej poświecenia pracy Sióstr oraz personelu świeckiego zatrudnionego w Domu. Dziękuję za zaangażowanie i serce okazywane osobom niepełnosprawnym. Życzę niegasnącej satysfakcji z pomagania bliźnim, wytrwałości i wielu sukcesów. Wszystkich Mieszkańców Domu zaś gorąco pozdrawiam i życzę dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności”.

Previous Article
Next Article