MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

W dniach od 8 do 12 kwietnia wystawialiśmy w naszym Domu Misterium Męki Pańskie pt. UFAJ SYNU. W to integracyjne przedstawienie byli zaangażowani Mieszkańcy i Pracownicy Domu, jak również Uczniowie ze Szkoły w Zabrodziu oraz Klerycy Roku Propedeutycznego z Urli. Dziękujemy gorąco Wszystkim, którzy przyjechali, by wraz z nami iść Jezusową Drogą Krzyża. Prowadziły nas słowa Jezusa: Ufaj Synu, Ufaj Córko! A podsumowaniem niech będą słowa papieża Franciszka o trzech prawdach: „Bóg cię kocha; Chrystus z miłości oddał samego Siebie, aby cię zbawić i On żyje! Skoro On żyje, to jest to gwarancją, że dobro może znajdować sobie drogę w naszym życiu i że nasze trudy będą czemuś służyć. Wtedy możemy zaprzestać narzekań i patrzeć w przyszłość, ponieważ z Nim można zawsze patrzeć w przyszłość”.

This slideshow requires JavaScript.

Previous Article
Next Article