Najnowsze wpisy

  • Imieniny

    3 sierpnia to szczególny Dzień dla naszego Domu, wszystkich Mieszkańców i Pracowników- Dzień Imienin siostry Dyrektor. W czasie uroczystej Mszy świętej Ks.Krzysztof poświęcił 8 obrazów  błogosławionego Jana Pawła II – do kaplicy i do każdej rodzinki. Po zakończeniu...

  • KLERYCKIE PRAKTYKI

    W dniach od 24.06. do 3.08.2011 r. w naszym Domu swoje wakacyjne praktyki odbywali klerycy Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.W czterech 10- dniowych turnusach  wzięło udział 16 kleryków. Istotnym zadaniem wynikającym z praktyki było zapoznanie alumnów...

  • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

    Niegów dn. 20.07.2011 r. Nr sprawy: DPS/ZP/1/2011   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci...