Postępowanie w trybie zapytania ofertowego

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:

„Zakup mikrobusu w wersji standardowej 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich”
dla Domu Pomocy Społecznej w Niegowie.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Zakup mikrobusu w wersji standardowej 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich”
dla Domu Pomocy Społecznej w Niegowie.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków PFRON.

TRYB ZAMÓWIENIA

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) o wartości poniżej 30.000 euro.

I. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Niegowie
ul. Wierzbowa 4
07-230 Zabrodzie
NIP: 762-10-67-872
tel. 29 757 12 16
e-mail: dpsniegow@poczta.onet.pl

II. Przedmiot zamówienia:

1. „Zakup mikrobusu w wersji standardowej 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich” dla Domu Pomocy Społecznej w Niegowie
2. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018 r., 9-osobowy (8 osób + kierowca) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich.
3. Oferowany pojazd musi spełniać warunki określone w ustawie z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r., poz. 1260 z późn. zm.).
4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).
5. Samochód musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, zgodnie z niżej przedstawionymi wymaganiami.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Zapytanie ofertowe  (Plik PDF, 155 KB)

Załącznik do oferty nr 1  (Plik DOCX, 24KB)

Załącznik do oferty nr 2  (Plik DOCX, 18 KB)

Załącznik do oferty nr 3 Wzór umowy  (Plik DOCX, 22 KB)

Powiadomienie o wyborze oferty (Plik PDF, 187 KB)

Previous Article
Next Article