POŚWIĘCENIE FIGURY ŚW. JÓZEFA

I doczekaliśmy się…to właśnie dziś przyjechał do nas ks. Marek, by odprawić Mszę świętą wotywną do św. Józefa i poświecić figurę świętego Patrona, Opiekuna Jezusa i Maryi. Dla naszych Mieszkańców i Pracowników to wielka radość, że od tego dnia św. Józef szczególnie będzie czuwał nad nami i o to Go prosimy.

 

Previous Article
Next Article