Projekt z NFZ – 2021

Logotypy EFS, Flaga RP i UE

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego / Dom Pomocy Społecznej w Niegowie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy EuropejskichZapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu: 21895,36 zł

Projekt dotyczy personelu medycznego – 3 pielęgniarek.

W ramach projektu personel pielęgniarski otrzyma dodatki do wynagrodzeń za okres od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Plakat informacyjny dot. projektu NFZ (PDF, 318 KB)