Projekt z NFZ – 2020

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego / Dom Pomocy Społecznej w Niegowie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy EuropejskichZapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu: 18972,64 zł

Projekt dotyczy personelu medycznego – 2 pielęgniarek.

Wypłacono dla nich dodatki za V-VIII do wynagrodzeń oraz zakupiono dla nich środki ochrony  (maseczki, płyny dezynfekujące, dozowniki, fartuchy i kombinezony ochronne).

Logotypy EFS, Flaga RP i UE