SPOTKANIE OPŁATKOWE w SEMINARIUM

7 stycznia wybraliśmy się do Wyższego Seminarium Duchownego na Krakowskim Przedmieściu na Spotkanie Opłatkowe. Poprzedzone było uroczystą Eucharystią, po której podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie serdeczne życzenia. Po słodkim poczęstunku obejrzeliśmy sztukę teatralną pt. „Wieczernik”. Dziękujemy Księżom i klerykom za ciepłe przyjęcie. Spacer po rozświetlonej, świątecznej Warszawie był dopełnieniem całości.

Previous Article
Next Article