WIZYTA DUSZPASTERSKA

7 stycznia 2021 roku ks. Kapelan odwiedził wszystkich Mieszkańców w Rodzinkach i Pracowników w miejscu pracy, by pobłogosławić nas Wszystkich na cały rok.

Previous Article
Next Article