DAR KAPŁAŃSTWA

Dar Chrystusowego Kapłaństwa to szczególny DAR. 8 czerwca
3 Neoprezbiterów diecezji warszawsko praskiej: ks. Samuel, ks. Cezary
i ks. Mateusz – odprawiło w naszej kaplicy Mszę Prymicyjną. Wspólnie dziękowaliśmy za tą szczególną ŁASKĘ wybrania.

Previous Article
Next Article

Dodaj komentarz