Informacja – sukcesywne dostawy mięsa i wędlin

 

Przetarg na sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.05.2013 r.

Nr sprawy: DPS/ZP/1/2012

Niegów dn. 15.05.2012 r.

 

 

INFORMACJA

 

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie, ul. Wierzbowa 4, 07-230 Zabrodzie, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) uprzejmie informuje, że postępowanie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.05.2013 r.” zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2.

Szczegółowe informacje do pobrania w pliku PDF.


Previous Article
Next Article

Dodaj komentarz