Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie.

Przetarg: Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie.

Nr sprawy: ZP-3/2010

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę przetargu na Dostawę mięsa i wędlin do tut. Domu jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 3

BALTIC TRADE
Danuta Plewa
Ul. I Armii Wojska polskiego 183
07- 200 Wyszków

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena, najwyższa ocena punktowa.

Szczegółowe informacje do pobrania w pliku PDF.

 


Previous Article
Next Article

Dodaj komentarz