Strona główna

 

 

      Dom Pomocy Społecznej w Niegowie przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego nieprzerwanie od 1932 roku.
      Dom jest placówką koedukacyjną. Działa wg zasad określonych przez Matkę Wincentę zwanych „systemem rodzinkowym”. Głównym założeniem jest stworzenie w miejscach pracy atmosfery domu rodzinnego, przenikniętej miłością na wzór rodziny naturalnej. Placówka przeznaczona jest dla 107 wychowanków.
      Dom zlokalizowany jest przy trasie Warszawa – Białystok (42 km od Warszawy), w okolicach lasów, łąk i pól. Na terenie DPS-u rosną różnorodne drzewa i krzewy. Okolice stwarzają korzystne warunki klimatyczne dla mieszkańców.

ZAPEWNIAMY:

 – całodobową opiekę zespołu opiekuńczo – pielęgnacyjnego

 – stały kontakt z lekarzem rodzinnym, psychiatrą, pediatrą oraz stomatologiem
   (własny gabinet)

 – różne formy rehabilitacji: fizykoterapii, kinezyterapii oraz hydroterapii

 – zajęcia terapeutyczno – relaksacyjne

 – integrację ze środowiskiem

 – zajęcia ruchowe (pełnowymiarowa sala gimnastyczna)

 – realizację obowiązku szkolnego poprzez zajęcia w Filialnej Szkole Specjalnej

 – posługi religijne (kaplica)

 

Previous Article
Next Article

Dodaj komentarz