INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Niegów dn. 25 .08.2011 r.

Nr sprawy: DPS/ZP/2/2011

 

 

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie, ul. Wierzbowa 4, 07-230 Zabrodzie działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity z późn. zmianami) uprzejmie informuje:

postępowanie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.05.2012 r.”, ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych dn. 09.08.2011 r. pod numerem 214893-2011 zostało rozstrzygnięte.

W postępowaniu oferty złożyło dwóch Wykonawców:

Oferta nr 1 – EL-TED Z.P.M. T. Wieczorkowski, ul.Mysia 1/3, 05-400 OTWOCK

Oferta nr 2 – BALTIC TRADE D. Plewa, 07-200 Wyszków, ul. I A.W.P. 183

 

Oferta nr 1- EL-TED Z.P.M. T. Wieczorkowski, ul.Mysia 1/3, 05-400 OTWOCK została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity z późn. zmianami). Oferta została odrzucona, ponieważ złożona została na nieaktualnych drukach. Druki na których złożono ofertę dotyczyły przetargu ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dn.11.07.2011r. pod numerem 189057-2011. Postępowanie to zostało unieważnione. Informacja o unieważnieniu została zamieszczona na naszej stronie internetowej www.dpsniegow.pl dn. 20.07.2011 r.

 

Wybrano ofertę nr 2 – BALTIC TRADE D. Plewa 07-200 Wyszków, ul I A.W.P 183,

cena oferty: 83 689,72 zł brutto.

 

Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy.

 

 

 

 

DYREKTOR                                       .

s. Cecylia Lewandowska                            


 

.

.

Previous Article
Next Article

Dodaj komentarz